Print this page Decrease font sizeReset font sizeIncrease font size

Το χρώμα


(φωτ. 1)
Η εξέταση των διαμαντιών και η σύγκρισή τους με τα master stones πρέπει να γίνεται με ειδικό φως, έτσι ώστε να μπορεί να παρατηρηθεί το πραγματικό «χρώμα» των διαμαντιών.
Ο επόμενος πολύ σημαντικός παράγοντας, το χρώμα (colour), συγκεκριμενοποιεί περισσότερο την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε διαμάντι, πριν βγει η τελική του αξία.

Όπως είδαμε, τα διαμάντια χωρίζονται χρωματικά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα έντονα χρωματισμένα διαμάντια (τα «φαντεζί» διαμάντια ή fancy diamonds, όπως παγκοσμίως επικρατεί να ονομάζονται), τα διαμάντια με χροιά χρώματος και τα άχρωμα διαμάντια.

Από αυτά τα πιο σπάνια και με την μεγαλύτερη αξία είναι τα fancy diamonds. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στη φύση μεγάλο, καθαρό και έντονα χρωματισμένο διαμάντι. Γιʼ αυτόν το λόγο τα fancy diamonds είναι εκτός συναγωνισμού και δεν κατατάσσονται σε αγοραστικές κατηγορίες αξιολόγησης όπως τα άχρωμα διαμάντια.

Στην πραγματικότητα δηλαδή, όταν αναφερόμαστε στην αξιολόγηση των διαμαντιών με κριτήριο το χρώμα, ουσιαστικά μιλάμε για τα άχρωμα διαμάντια και, όταν λέμε ότι το τάδε διαμάντι ανήκει στην χρωματική κατηγορία F, εννοούμε πόσο άχρωμο είναι και όχι τι χρώμα έχει και σε ποια ένταση.

Στην ενότητα «Ανάλυση της μοναδικότητας του διαμαντιού», είδαμε ότι ο κυριότερος παράγοντας που αναδεικνύει τις θαυμάσιες οπτικές ιδιότητες του διαμαντιού είναι η αχρωματότητά του. Δηλαδή, όσο πιο άχρωμο είναι ένα διαμάντι, τόσο πιο πολύ λάμπει και τόσο πιο εμφανής είναι η ανάλυση του χρωμάτων στο εσωτερικό του. Με τον όρο αχρωματότητα εννοούμε τη μη ύπαρξη χρώματος, αλλά και τη μη ύπαρξη υπόνοιας χροιάς χρώματος. Πρόκειται δηλαδή για λεπτομέρεια, η οποία όμως κάνει τη διαφορά μεταξύ των διαμαντιών και που τις περισσότερες φορές το κοινό μάτι δεν αντιλαμβάνεται.

Η γνωστότερη και ευρύτερα διαδεδομένη ταυτοποίηση με βάση την αχρωματότητα των διαμαντιών είναι η κλίμακα του GIA (Γεμολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής). Αυτή επικράτησε από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Φυσικά υπάρχουν κι άλλες κλίμακες, όμως εμείς θα περιγράψουμε την κλίμακα του GIA, διότι είναι κατά την γνώμη μας η πιο κατανοητή, αλλά και αυτή που θα συναντήσετε κυρίως στην αγορά και στα πιστοποιητικά των διαμαντιών.

Σύμφωνα με αυτήν, η αχρωματότητα αυξάνεται σταδιακά, από τα ελαφρώς χρωματισμένα μέχρι τα τελείως άχρωμα διαμάντια. Χρησιμοποιεί τα σύμβολα του αγγλικού αλφαβήτου, από το τέλος για τα ελαφρώς χρωματισμένα, δηλαδή από το γράμμα Z, και φτάνει μέχρι το γράμμα D για τα τελείως άχρωμα.

Το χρώμα του Διαμαντιού

Δεν έχει βρεθεί ακόμη ένα διαμάντι άχρωμο και κατηγορίας Α'. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν οι κατηγορίες Α, Β ή C στις βαθμίδες χρωμάτων. Αυτή τη στιγμή, η κατηγορία D, αφορά άχρωμα διαμάντια που μπορεί κάποιος να τα αγοράσει. Οι βαθμίδες φτάνουν μέχρι την κατηγορία Ζ, που αφορά τα πιο κίτρινα διαμάντια με την χαμηλότερη αξία. Παρ' όλα αυτά, οι κατηγορίες X, Y και Ζ μπορούν επίσης να είναι πολύ σπάνια "κιτρινωπά" διαμάντια.


(σχήμα 1)

Στο σχήμα 1 βλέπουμε την κλιμακωτή κατάταξη με τα γράμματα D, E, F να αντιστοιχούν στα τελείως άχρωμα διαμάντια. Τα γράμματα G, H, I, J αντιστοιχούν στα σχεδόν άχρωμα διαμάντια. Τα K, L, M στα διαμάντια με ανεπαίσθητη χροιά χρώματος. Τα N, O, P, Q, R στα διαμάντια με πολύ ελαφριά χροιά χρώματος και τέλος τα S, T, U, V, W, X, Y και Z στα διαμάντια με ελαφριά χροιά χρώματος. Στους επίσημους πίνακες θα βρείτε αντί για τη λέξη χρώμα τη λέξη κίτρινο, δηλαδή ανεπαίσθητη κίτρινη χροιά, πολύ ελαφριά κίτρινη χροιά και ελαφριά κίτρινη χροιά. Φυσικά δεν απευθύνονται μόνο στην κίτρινη χροιά, αλλά σε κάθε χροιά χρώματος, απλώς η κίτρινη χροιά είναι η πιο συνηθισμένη.

Η διάκριση των «χρωμάτων», όπως είδαμε και στην περιγραφή του εργαστηρίου του GLM, δεν είναι απλή υπόθεση, όπως είναι η μέτρηση του βάρους, η οποία πραγματοποιείται με μια απλή μέτρηση σε ένα μηχάνημα μέτρησης καρατίων. Το να ξεχωρίσεις κατά πόσο ένα διαμάντι ανήκει στην κατηγορία D, E, F ή G μπορεί υπό προϋποθέσεις να μην είναι εφικτό. Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το μέγεθος της πέτρας. Σε διαμάντια μικρότερα από 0,25 cts, τα «χρώματα» E και F φαίνονται τελείως άχρωμα, και για να τα ξεχωρίσει κάποιος πρέπει να είναι πολύ έμπειρος, και φυσικά οι πέτρες να είναι ελεύθερες και όχι δεσμευμένες σε κόσμημα.

Αρκετοί, για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι η πέτρα ανήκει στις άχρωμες, δηλαδή στο «χρώμα» F ή στις σχεδόν άχρωμες κατηγορίες και συγκεκριμένα στο χρώμα G, πρέπει η πέτρα να είναι μεγαλύτερη από 0,50 cts και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι μεγαλύτερη από 1 ct.

Οι σχεδόν άχρωμες πέτρες, δηλαδή οι πέτρες των κατηγοριών G, H, I, J, όταν βρίσκονται σε κόσμημα, εμφανίζονται άχρωμες καθώς τις κοιτάμε από πάνω, και κυρίως οι τρεις πρώτες κατηγορίες G, H και I. Πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ έμπειρος και να διαθέτει πολύ γερά μάτια για να μπορέσει να διακρίνει σε ποια ακριβώς κατηγορία ανήκουν, χωρίς να αποδεσμευτούν οι πέτρες από το δακτυλίδι. Συνήθως, για να γίνει η διάκριση, πρέπει οι πέτρες να φύγουν από το κόσμημα και να τοποθετηθούν δίπλα σε πέτρες που ανήκουν στις άχρωμες κατηγορίες, και κυρίως δίπλα σε πέτρες D ή F, ώστε να είναι εμφανής η διαφορά.

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και το κόσμημα στο οποίο είναι δεμένη η πέτρα. Εάν π.χ. βρίσκονται σε κίτρινο χρυσό διαμάντια με «χρώμα» J, K ή ακόμα και L, θα φαίνονται κοιτώντας τα από επάνω σχεδόν σαν άχρωμα. Συνήθως ο ενδιαφερόμενος πελάτης μπορεί να διακρίνει υπόνοια χρώματος εάν οι δεμένες πέτρες είναι αρκετά μεγάλες, και κυρίως εάν το χρώμα είναι κατώτερο του M. Επίσης οι κίτρινες χροιές είναι πιο ευκολοδιάκριτες από τις καφέ.

Ήρθε όμως η ώρα να δούμε πώς γίνεται η κατάταξη ενός διαμαντιού σε «χρωματική» κατηγορία. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν διαμάντια που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές και που χρησιμοποιούνται ως πέτρες οδηγοί, με τις οποίες συγκρίνουμε την υπό εξέταση πέτρα και αποφαινόμαστε σε ποια κατηγορία ανήκει. Οι πέτρες οδηγοί είναι παγκοσμίως γνωστές με τον όρο master stones και αποτελούνται συνήθως από 10 ή 12 πέτρες, φτάνοντας δηλαδή από το D έως το M ή το O ανάλογα. Το μέγεθός τους είναι 1 ct και επειδή κοστίζει το να έχει κάποιος καρατίσιες πέτρες σε τόσο τέλεια «χρώματα», υπάρχουν και master stones από κυβική ζιρκονία CZ, οι οποίες όμως έχουν ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή τα master stones από CZ φτιάχνονται εργαστηριακά και το χρώμα τους είναι τεχνητό. Αυτό έχει ως συνέπεια το «χρώμα» τους να αλλοιώνεται με το χρόνο, και πέραν της πενταετίαs δεν είναι αξιόπιστο, οπότε πρέπει να αντικαθίστανται με νέο σετ.

Παραλείψαμε κάτι σημαντικό. Η εξέταση των διαμαντιών και η σύγκρισή τους με τις master stones πρέπει να γίνεται με ειδικό φως, έτσι ώστε να μπορεί να παρατηρηθεί το πραγματικό «χρώμα» των διαμαντιών. Αν το φως δεν είναι καλής ποιότητας, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις πολύ μικρές διαφορές στις γειτονικές κατηγορίες. Γιʼ αυτόν το λόγο χρησιμοποιούμε ειδικό απολύτως λευκό φως, το οποίο δεν επηρεάζει την απορρόφηση του διαμαντιού και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται το πραγματικό «χρώμα» των διαμαντιών (φωτ. 1).

Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η «χρωματική» κατάταξη των διαμαντιών. Οι διαφορές μεταξύ των «χρωματικών» κατηγοριών δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο χαρτί ούτε και στην ανάλυση της οθόνης, γιʼ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πέτρες από κατηγορίες που απέχουν αρκετά μεταξύ τους.

Η πρώτη πέτρα από αριστερά είναι D, δηλαδή τελείως άχρωμη. Η δεύτερη πέτρα από αριστερά ανήκει στην κατηγορία των σχεδόν άχρωμων πετρών (H-J). Η τρίτη από αριστερά πέτρα ανήκει στην κατηγορία με ανεπαίσθητη χροιά χρώματος (K, L, M). Η τέταρτη από αριστερά πέτρα ανήκει στην κατηγορία με την πολύ ελαφριά χροιά (N, O, P). Η πέμπτη από αριστερά πέτρα στην κατηγορία με την ελαφριά χροιά, και τέλος η τελευταία πέτρα είναι ένα κίτρινο διαμάντι, ένα fancy yellow diamond (φωτ. 2).


(φωτ. 2)

Βλέπετε και μόνοι σας ότι οι δύο πρώτες πέτρες δεν εμφανίζουν χρωματική διαφορά, θα λέγαμε ότι ίσως και η τρίτη δεν έχει εμφανή διαφορά από τις πρώτες δύο. Όμως η διαφορά στην αξία που έχουν δύο πέτρες, μία D από μία K, είναι κάτι παραπάνω από τεράστια. Στη φωτ. 3 βλέπουμε τις ίδιες πέτρες με την ίδια σειρά υπό άλλη γωνία.


(φωτ. 3)

Το εργαστήριο του GLM (Γεμολογικό Εργαστήριο του Μονόπετρου) διαθέτει τις ειδικές λάμπες παρατήρησης διαμαντιών, πέτρες οδηγούς (diamond master stones), αλλά και το ειδικό τελευταίας τεχνολογίας χρωματοφωτόμετρο Sarin Colibri diamond colorimeter, που μας δίνει με ακρίβεια, χωρίς το χρωματικό σφάλμα του ανθρώπινου ματιού, τον ακριβή δείκτη αχρωματότητας των διαμαντιών.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η κατηγοριοποίηση των χρωμάτων διασπάται σε 5 ομάδες:

D-E-F

Άχρωμα. Είναι η ομάδα άχρωμων διαμαντιών. Είναι υπαρκτά σε όλα τα καταστήματα, αλλά έχουν αρκετά υψηλές τιμές.
D: Απόλυτα άχρωμο. Ο πιο καθαρός βαθμός χρώματος διαμαντιού που είναι εξαιρετικά σπάνιος
Ε: Αρκετά άχρωμο. Εκπαιδευμένοι γεμολόγοι μπορούν να διακρίνουν ένα μικρό στρώμα χρώματος. Πρόκειται για διαμάντια πολύ υψηλής ποιότητας.
F: Άχρωμο. Μόνο εκπαιδευμένοι γεμολόγοι μπορούν να το διακρίνουν. Είναι ο χαμηλότερος βαθμός των άχρωμων διαμαντιών.

 

G-H-I-J

Σχεδόν άχρωμα. Αυτή η ομάδα είναι αρκετά κοντά στην άχρωμη κατηγορία. Αν αναζητάς την αξία, όταν αγοράζεις διαμάντι, ζήτα να δεις πέτρες απ' αυτή την ομάδα. Αυτά τα διαμάντια έχουν ελαφρύ στρώμα χρώματος.
G-H: Σχεδόν άχρωμα. Όταν συγκρίνονται με διαμάντια καλύτερου βαθμού χρώματος τότε μόνο διακρίνονται στρώματα χρώματος , αλλά έχουν πολύ καλή αξία.
I-J: Σχεδόν άχρωμα. Είναι διακριτά ελαφρά στρώματα χρώματος.

 

K-L-M

Ελαφρώς κίτρινα. Αυτή η ομάδα ξεκινάει να παρουσιάζει ελαφρύ κίτρινο χρώμα, που είναι ορατό στο πάνω μέρος της πέτρας και στα πλάγια.

 

Ν μέχρι R

Αρκετά ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Τα διαμάντια σ' αυτή την ομάδα φαίνονται κίτρινα ακόμα και όταν τοποθετηθούν σε κοσμήματα. Το χρώμα σ' αυτή τη κατηγορία δεν έχει μεγάλη σημασία, αφού και οι τιμές είναι παρόμοιες. Πιστοποιητικά για τα διαμάντια της κατηγορίας N-R συνήθως δεν δίνονται εξαιτίας της χαμηλής τιμής.

 

S μέχρι Ζ

Ανοιχτό κίτρινο. Τα διαμάντια σ' αυτή την ομάδα παρουσιάζουν αρκετό χρώμα. Παρ' όλο που οι τιμές για τα διαμάντια της κατηγορίας S-W είναι ίδιες και έχουν τις πιο χαμηλές τιμές στην αγορά, ωστόσο τα διαμάντια των κατηγοριών X-Y-Z είναι σπάνια και έχουν ένα κίτρινο χρώμα που ανεβάζει τις τιμές τους. Όσο περισσότερο κίτρινο είναι ένα διαμάντι, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του. Έντονα κίτρινα διαμάντια είναι δυνατόν να έχουν τιμές όσο και της κατηγορίας D.

FACEBBOK

GOOGLE
ή