Print this page Decrease font sizeReset font sizeIncrease font size

ΓΛΩΣΣΑΡΙΤο γλωσσάρι είναι ένα αλφαβητάρι με τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους όρους για κάποιο θέμα (επιστήμη, τέχνη κ.α.) ή αντικείμενο. Εμείς για το διαμάντι θα χρησιμοποιούμε την αλφαβητική σειρά στην αγγλική γλώσσα, διότι δυστυχώς η αδαμαντολογία και η γεμολόγια είναι επιστήμες που δεν έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στον κάθε ξενικό όρο θα αναφέρεται ο αντίστοιχος Ελληνικός επιστημονικός ή τεχνικός και θα δίνεται η ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

Calf’s Head Diamond

calf
Είδος τριγωνικής κοπής η οποία αντί κορυφών έχει μικρές διαμορφωμένες έδρες και ομοιάζει στο σχήμα με το κεφάλι ενός μοσχαριού.


Canary Diamond

canary
Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα έντονα χρωματισμένα κίτρινα διαμάντια.


Cape Series Diamonds (διαμάντια της σειράς cape)

capeseries
Πρόκειται για κλιμακωτή χρωματική κατάταξη των διαμαντιών. Ξεκινά από τα σχεδόν άχρωμα διαμάντια, προχωρά βαθμιαία στην ανεπαίσθητη χροιά κίτρινου χρώματος, στην ασθενή χροιά, στα ελαφριά χρωματισμένα κίτρινα και στα φανερά κίτρινα διαμάντια. Μέχρι εκεί όμως, γιατί όταν το διαμάντι έχει έντονο χρώμα και ομοιογένεια χρωματικής κατανομής, κατατάσσεται στα fancy έγχρωμα διαμάντια. Η κατάταξη στην σειρά cape, αφορά και τα υπόλοιπα χρώματα εκτός του κίτρινου, απλά χρησιμοποιούμε το κίτρινο χρώμα, διότι είναι το πιο σύνηθες και γιατί σε αυτό φαίνονται καλύτερα οι χρωματικές διακυμάνσεις.


Carat

Μονάδα μέτρησης του βάρους που χρησιμοποιείται για τις πολύτιμες πέτρες και ισοδυναμεί με το 1/5 του γραμμαρίου.

Carbon (άνθρακας)

carbon
Ο άνθρακας το μοναδικό στοιχείο της χημικής σύστασης του διαμαντιού (C).


Carbon Spots

carbonspots
Μικροσκοπικά εγκλείσματα σκουρόχρωμου γραφίτη


Cavity (κενό)

cavity
Κενό ή άνοιγμα στην επιφάνεια ενός διαμαντιού.


Certificate (Πιστοποιητικό)

certificate
Έγγραφο αξιολόγησης των διαμαντιών ( και γενικότερα των πολυτίμων πετρών) που περιγράφει με πληρότητα και ακρίβεια τα χαρακτηριστικά ενός διαμαντιού. Τέτοιες πιστοποιημένες γραπτές αναφορές αξιολόγησης εκδίδονται από αναγνωρισμένα και ανεξάρτητα γεμολογικά εργαστήρια. Τα στοιχεία που περιέχουν μας οδηγούν με σαφήνεια στην αξιολόγησή του και στον καθορισμό της εμπορικής του αξίας. Τα Πιστοποιητικά δεν είναι χρηματική αξιολόγηση, δεν αναγράφουν επάνω δηλαδή αξία σε νόμισμα, αλλά αναφέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να γίνει ακριβής χρηματικός προσδιορισμός.


Chameleon-Type Diamond

chameleon
Πολύ σπάνια διαμάντια τα οποία δεν έχουν σταθερό χρώμα. Το χρώμα τους εξαρτάται από το είδος του φωτός που τα παρατηρούμε (ηλιακό, τεχνητό φως δωματίου κ.λπ.) και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.


Champagne Diamond (σαμπανιζέ διαμάντια)

champagne
Διαμάντια στο χρώμα της σαμπάνιας (ανοικτό καφέ κίτρινο χρώμα).


Chip (φλοίδα)

Τα διαμάντια όταν χτυπηθούν ή έρθουν σε βίαιη επαφή με ένα αιχμηρό αντικείμενο υπάρχει η περίπτωση να υποστούν ένα μικρό σπάσιμο, να ξεκολλήσει δηλαδή μια πολύ λεπτή φλοίδα από την επιφάνειά τους. Αυτό φαίνεται στην παρατήρηση με μεγέθυνση x10 και επηρεάζει την ποιότητα του γυαλίσματος και την καθαρότητά του και πρέπει να αναγράφεται και να απεικονίζεται στα πιστοποιητικά.


CIBJO (παγκόσμια συνομοσπονδία κοσμηματοπωλών)

cibjo
Η παγκόσμια συνομοσπονδία κοσμηματοπωλών. Πρόκειται για την διεθνή συνομοσπονδία, από τις εθνικές εμπορικές οργανώσεις κοσμηματοπωλών. Σκοπός της CIBJO είναι να ενθαρρυνθεί, να εναρμονίζει και να προωθηθεί την διεθνή συνεργασία στη βιομηχανία κοσμημάτων, και να εξετάζει τα ζητήματα που προκύπτουν στο παγκόσμιο εμπόριο. Πρώτιστος μεταξύ αυτών είναι να διασφαλίζει εμπιστοσύνη μεταξύ της αγοράς και της βιομηχανίας.


Clarity (διαύγεια)

clarity
Η διαφάνεια και η διαύγεια είναι ένας από τους τέσσερις παράγοντες αξιολόγησης των διαμαντιών (4Cs). Στην Ελληνική αγορά ο όρος clarity μεταφράζεται ως καθαρότητα. Κατά την διάρκεια της κρυστάλλωσης των διαμαντιών ο κρύσταλλος εσωκλείει ξένα σώματα από το περιβάλλον του, που χαλάνε την καθαρότητά του. Γι’ αυτό και η καθαρότητα από εγκλείσεις δίνει αξία και μοναδικότητα σε ένα διαμάντι.


Clarity Enhancement (βελτίωση της διαύγειας)

clarityenhancement
Εξειδικευμένες διαδικασίες που βελτιώνουν την εμφάνιση των διαμαντιών, καθιστώντας τα πιο καθαρά. Πρόκειται για εξελιγμένες τεχνικές που δίνουν την δυνατότητα της εξαφάνισης των μαύρων εγκλεισμάτων (laser drilling) και της συμπλήρωσης/γεμίσματος κενών και σπασιμάτων (fracture filling) στα διαμάντια, καθιστώντας τα πιο ευπαρουσίαστα. Τέτοιες επεμβάσεις πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται στα Πιστοποιητικά.


Cleavage (σχισμός)

cleavage
Ορισμένοι κρύσταλλοι εμφανίζουν μια πολύ σπάνια διανυσματική ιδιότητα. Σύμφωνα με αυτήν οι κρύσταλλοι σπάνε πάντα σε καθορισμένα επίπεδα της κρυσταλλικής τους δομής, τα οποία είναι παράλληλα μεταξύ τους. Για παράδειγμα το διαμάντι όταν το χτυπήσουμε πάντα θα σπάσει σε επίπεδα που είναι παράλληλα στις έδρες του οκταέδρου. Όσο πιο επίπεδη είναι η επιφάνεια στην οποία σπάει ένας κρύσταλλος, τόσο πιο τέλειος είναι και ο σχισμός του. Το διαμάντι έχει τέλειο οκταεδρικό σχισμό, δηλαδή σπάει σε τέλεια επίπεδα παράλληλα στις οκταεδρικές έδρες. Τέλειος σχισμός δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάτι είναι εύθραυστο αλλά ότι σπάει σε τέλεια επίπεδα.


Closed Table

closetable
Εμπορικός όρος που χαρακτηρίζει ένα διαμάντι που έχει μικρό table facet συγκριτικά με το μέγεθός του. Μικρή τραπεζοειδή έδρα έχει ως συνέπεια την μείωση της λαμπρότητας, αλλά την αύξηση του φαινόμενου της διαχύσεως του φωτός (ανάλυση του φωτός στα χρώματα της ίριδας).


Cloud (συννεφώδης έγκλεισμα)

cloud
Χαρακτηριστικός τύπος εγκλείσματος που συνήθως αποτελείται από πολυάριθμα μικροσκοπικά εγκλείσματα συγκεντρωμένα σε πολύ μικρό χώρο, δίνοντας την εντύπωση του νέφους.


Coated Diamond or Coating (επικαλυμμένα διαμάντια)

coated
Είδος βελτιωτικής επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε τα παλαιότερα χρόνια. Με την τεχνική αυτή εφαρμόζεται ένα είδος βαφής στην επιφάνεια του διαμαντιού. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται κάποιες ατέλειες ή/και βελτιώνεται το χρώμα και η λαμπρότητα.


Cognac

cognac
Ο εμπορικός όρος των σκούρων καφέ διαμαντιών.


Conflict Diamonds

conflict
Διαμάντια που προέρχονται από περιοχές που ελέγχονται από επαναστατικές και αντικαθεστωτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα με τις νόμιμες κυβερνήσεις των κρατών τους. Τα έσοδα από αυτά τα διαμάντια διατίθενται για όπλα, τρομοκρατία κ.α. Γίνονται προσπάθειες μέσω των παγκοσμίων κέντρων που ελέγχουν το διεθνές εμπόριο των διαμαντιών, για απομόνωση και απαγόρευση του εμπορίου σε αυτές τις περιοχές. Τα ονομάζουμε και «ματωμένα διαμάντια/Blood Diamond».


Crown (κορώνα)

crown
Κορώνα ονομάζεται το πάνω τμήμα των κομμένων διαμαντιών, δηλαδή το τμήμα που βρίσκεται πάνω από την ζώνη.


Crown Angle

crownangle
Η γωνία που σχηματίζει η κορώνα με την ζώνη. Η γωνία της ζώνης μαζί με το μέγεθος της έδρας table (της μεγάλης έδρας στην κορυφή της κορώνας), καθορίζουν την λαμπρότητα και το ποσό της διάχυσης του φωτός. Συντελούν δηλαδή καθοριστικά στην ομορφιά των κομμένων διαμαντιών.


Crown Height and Crown Height Percentage

crownheight
Ως ύψος της κορώνας λογίζεται η απόσταση της έδρας table από την ζώνη. Το ύψος της κορώνας μετριέται σε χιλιοστά. Η σύγκριση του ύψους της κορώνας με την διάμετρο της στρογγυλής brilliant κοπής, μας δίνει το αναλογικό ύψος της. Η αναλογία αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι καθορίζει την πορεία των φωτεινών ακτινών εντός των διαμαντιών.


Cubic Zirconia (κυβικό ζιρκόνιο)

cuniczirconia
Το κυβικό ζιρκόνιο είναι ένας τεχνικός ισότροπος κρύσταλλος. Τεχνητό είναι το σώμα που δεν υπάρχει στην φύση και το δημιουργεί ο άνθρωπος στο εργαστήριο. Το κυβικό ζιρκόνιο ή CZ, είναι ένα οξείδιο του ζιρκονίου ZrO2 που δεν απαντά ως κρύσταλλος στην φύση, το έφτιαξε όμως ο άνθρωπος εργαστηριακά. Είναι ένας κρύσταλλος διαφανές, με ή χωρίς χρώμα, με αδαμαντώδη λάμψη, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν απομίμηση του διαμαντιού.


Culet

culet
Το χαμηλότερο σημείο της brilliant κοπής στο τελείωμα του κώνου, ονομάζεται culet. Το τελείωμα αυτό μπορεί να είναι είτε ένα αιχμηρό σημείο, μια κορυφή, είτε μια μικροσκοπική έδρα. Culet επίσης ονομάζεται και το αντίστοιχο σημείο της emerald κοπής.


Cushion Cut

cushioncut
Είδος κοπής κυρίως τετράγωνου σχήματος το οποίο μπορεί να είναι και διαμορφωμένο ορθογώνιο, με στρογγυλεμένες γωνίες. Αυτό το είδος κοπής παρουσιάζει το φαινόμενο hearts & arrows.Cut and Cut Grade (κοπή και αξιολόγηση κοπής)

cutgrade
Η κοπή είναι το σχήμα και η συμμετρία που ακολουθεί ένα κομμένο και γυαλισμένο διαμάντι. Δηλαδή brilliant κοπή, emerald κοπή, κοπή καρδιά, κοπή princess, κοπή τριγωνική κ.α. Κοπή εκτός του κυριάρχου σχήματος είναι και οι αναλογίες, η συμμετρία και το γυάλισμά της. Είναι ένα από τους τέσσερις παράγοντες (4Cs) που καθορίζουν την εκτίμηση και αξία ενός διαμαντιού, γι’ αυτόν τον λόγω γίνεται ποιοτική αξιολόγηση της κοπής λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες (αναλογίες, γυάλισμα, συμμετρία). Η ποιοτική αξιολόγηση της κοπής συμπεριλαμβάνεται στα Πιστοποιητικά.


Cut-for-Weight

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε διαμάντια που έχουν κοπή με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε την μικρότερη δυνατή απώλεια βάρους από τον φυσικό κρύσταλλο από τον οποίο έχει προέλθει. Δηλαδή να περιορίσουμε σε μικρό ποσοστό επί της % το βάρος που χάθηκε από την κοπή και το γυάλισμα.FACEBBOK

GOOGLE
ή