Print this page Decrease font sizeReset font sizeIncrease font size

ΓΛΩΣΣΑΡΙΤο γλωσσάρι είναι ένα αλφαβητάρι με τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους όρους για κάποιο θέμα (επιστήμη, τέχνη κ.α.) ή αντικείμενο. Εμείς για το διαμάντι θα χρησιμοποιούμε την αλφαβητική σειρά στην αγγλική γλώσσα, διότι δυστυχώς η αδαμαντολογία και η γεμολόγια είναι επιστήμες που δεν έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στον κάθε ξενικό όρο θα αναφέρεται ο αντίστοιχος Ελληνικός επιστημονικός ή τεχνικός και θα δίνεται η ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

Faceted Girdle (εδροποιημένη ζώνη)

facetedgirdle
Στην στρογγυλή brilliant κοπή η ζώνη δεν έχει τυποποιημένη εμφάνιση, όπως συμβαίνει με την κορώνα και τον κώνο. Η ζώνη ανάλογα με τις απαιτήσεις μπορεί να είναι αγυάλιστη, απλά γυαλισμένη ή γυαλισμένη και με διαμορφωμένες μικρές επίπεδες έδρες σε αυτήν. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση αναφέρεται ο όρος faceted girdle.


Facets (Έδρες)

facets
Αυτές είναι μικροσκοπικές επιφάνειες πάνω στο κατεργασμένο διαμάντι που καθορίζουν την τελική μορφή του. Ο τρόπος που αλληλεπιδρά το φως με αυτές τις έδρες επηρεάζει την λάμψη και την φωτεινότητα του διαμαντιού.


Fancy Colour

fancycolor
Με τον όρο αυτόν ονομάζουμε όλα τα διαμάντια που εμφανίζουν οποιοδήποτε χρώμα (εκτός φυσικά του λευκού και του μαύρου) το οποίο είναι έντονο και με ομοιογένεια.


Fancy shapes (σχέδια Fancy)

fancyshapes
Οποιοδήποτε σχήμα διαμαντιού εκτός από το round - για παράδειγμα, marquise, square, emerald, oval, heart και pear.


Feather (φτερό)

feather
Είναι ένα είδος έγκλειστου στο εσωτερικό του διαμαντιού. Συχνά μπορεί να περιγραφεί ως ράγισμα ή σπάσιμο.


Finish (τελείωμα)

Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράφει το εξωτερικό μέρος του διαμαντιού. Αν ένα διαμάντι είναι πολύ καλά γυαλισμένο, τότε σημαίνει ότι έχει αρκετά καλό τελείωμα.

Fire (λάμψη)

fire
Ο όρος fire είναι συνώνυμος κατά μία έννοια με τον όρο dispersion. Το φως εισερχόμενο στο διαμάντι αναλύεται στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το ποσοστό των αναλυόμενων αυτών χρωμάτων, που ανακλάται στο εσωτερικό της πέτρας και είναι ορατό από τον παρατηρητή, ονομάζεται fire.


Fish Eye

fisheye
Αισθητικά μη ωραίος λευκός δακτύλιος που φαίνεται να σχηματίζεται κάτω από την μεγάλη κεντρική έδρα (table facet) στις στρογγυλές brilliant κοπές. Αυτό οφείλεται στην μη ορθή ανάκλαση του φωτός στην ζώνη/girdle εξαιτίας του ρηχού κώνου (μικρός ύψος του κώνου).


Flash Effect

flasheffect
Έγχρωμο φαινόμενο ανάκλασης στο εσωτερικό του διαμαντιού που οφείλεται στον ειδικό ύαλο που γεμίζει κενά ή σπασίματα στα διαμάντια. Το ειδικό αυτό υλικό που συμπληρώνει τα κενά, δεν έχει την ίδια συμπεριφορά στο φως με το διαμάντι που το περιβάλλει. Αυτό δημιουργεί εκτροπή του φωτός στην συγκεκριμένη περιοχή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έγχρωμες ανακλάσεις.


Flat Diamond (επίπεδο διαμάντι)

flatdiamonds
Εμπορικός όρος που αναφέρεται σε διαμάντια με μικρό ύψος κορώνας ή/και μικρό βάθος κώνου. Τα επίπεδα διαμάντια είναι που συνήθως παρουσιάζουν το φαινόμενο fish eye. Επίσης υστερούν σε λαμπρότητα και σπινθηροβολία.


Flawless (άψογο)

flawless
Όρος που αναφέρεται στην καθαρότητα των διαμαντιών. Άψογα χαρακτηρίζονται τα διαμάντια που δεν έχουν κανένα έγκλεισμα, όταν τα παρατηρούμε με μεγέθυνση x10.


Fluorescense (φθορισμός)

fluorescense
Φθορισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν ρίχνουμε φωτεινή ενέργεια (ηλιακό φως, υπεριώδες φως κ.α.) σε ένα σώμα, αυτό μας επιστρέψει φωτεινή ενέργεια έγχρωμη ή μη. Τα περισσότερα διαμάντια εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο του φθορισμού με λευκό, μπλε ή κίτρινο χρώμα. Στα πιστοποιητικά των διαμαντιών αναφέρεται ο φθορισμός ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, και δεν επηρεάζει την αξία του.


Four C’s

fourc's
Τα τέσσερα θεμελιώδη κριτήρια με τα οποία καθορίζεται η ποιότητα και η αξία ενός διαμαντιού: η κοπή, το χρώμα, η καθαρότητα και το βάρος σε καράτια. Θα λέγαμε και ένα πέμπτο C το Certificate, το πιστοποιητικό, το οποίο ουσιαστικά τεκμηριώνει επίσημα και επιστημονικά τα υπόλοιπα τέσσερα C.Fracture (θραυσμός)

fracture
Η ιδιότητα ορισμένων κρυστάλλων να σπάνε σε μη επίπεδες επιφάνειες. Σε αντίθεση με τον σχισμό κατά τον οποίο ορισμένοι κρύσταλλοι σπάνε σε επίπεδες επιφάνειες.


Fracture Filling (συμπληρωμένο σπάσιμο)

fracturefilling
Βελτιωτική επέμβαση κατά την οποία γεμίζονται τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από σπασίματα με ειδική υαλώδης ρητίνη. Η επέμβαση αυτή ανιχνεύεται από φαινόμενα ιριδισμού που συμβαίνουν γύρω από το ξένο ως προς το διαμάντι υλικό.FACEBBOK

GOOGLE
ή